Nieuw visvriendelijk pompgemaal

Hier staat een visvriendelijk pompgemaal. De pompen zorgen er, samen met de grachten aan de voet van de dijk, voor dat zout water in het zwin blijft en niet naar de omliggende polder stroomt. De pompen zullen tegelijk ook helpen om - bij hevige regenval - de wateroverlast in de oostkustpolders te verminderen.

Nieuwe dijk

Op deze nieuwe dijk wandel of fiets je vlotjes de grens over. Intussen geniet je van een spectaculair zicht op het Zwin. Misschien loop je wel enkele boomkikkers tegen het lijf, want ook voor hen wordt het nu eenvoudiger om tussen Vlaanderen en Nederland te 'hoppen'.


Nieuw houten vlonderpad

Via een houten vlonderpad van 56 meter lang kom je middenin het Zwin te staan.

Broedeiland

Op dit broedeiland kunnen vogels in alle rust en veiligheid een nestje bouwen. Meer zuidelijk komt er door de zwinuitbreiding een tweede groep broedeilanden bij.
Kluten


Zwartkopmeeuw

Visdief

Brug over zijarm Zwingeul

Over een zijarm van de verlengde zwingeul komt er een nieuwe brug van 30 meter lang. Bestemd voor wandelaars, maar evengoed voor de kudde runderen die meehelpen om het gebied te beheren.

Graafwerken in de geul

De Zwingeul wordt een pak breder, dieper en langer. Zo kan er drie keer meer zeewater het natuurgebied binnenstromen, iets waar slikken en schorren alleen maar wel bij varen!

Verbreden van de monding

De monding van Het Zwin is door de graafwerken dubbel zo breed geworden. Zo krijgt de zee weer meer speelruimte in Het Zwin.Met het getij mee

Eb en vloed zijn de hoofdrolspelers in het Zwin. De aannemer moet op de werf dus rekening houden met het wisselvallige karakter van de Noordzee.

Doorbraak Internationale dijk

Met het wegnemen van de internationale dijk wordt Het Zwin officieel 120 hectare groter. Een spectaculaire klus die in 2019 uitgevoerd wordt.Nieuw broedeiland

Vanaf 2019 zal je nog meer babyvogels kunnen spotten in het Zwin. Er komt nog eens 3,5 ha broedland bij.


Zwin Natuur Park

In dit eigentijds bezoekerscentrum met doe-tentoonstelling, het belevingsparcours in het park en het kijkcentrum kom je echt alles te weten over het Zwin. Zet je schrap voor een duizelingwekkende ontdekkingsreis vol verrassingen.

www.zwin.be
Infocentrum Zwin

Het Zwin ligt zowel in Vlaanderen als in Nederland. In het infocentrum in Cadzand vind je alle weetjes over zand. Het is de uitvalsbasis voor een bezoekje aan het Nederlandse gedeelte van het Zwin.

www.hetzeeuwselandschap.nl

Pompgebouw

Deze ingenieuze pompen beschermen, samen met de grachten aan de voet van de dijk, de polders tegen de insijpeling van zout grondwater. Bij noodsituaties door hevige regenval helpen de pompen om wateroverlast in de Oostkustpolders te verminderen.Nieuw fiets- en wandelpad

Langs de nieuwe dijk wandel en fiets je vanaf voorjaar 2019 vlotjes de grens over. De nieuwe dijk werd volledig opgetrokken met zand en klei uit het Zwin. Het tracé is 5,6 km lang en biedt een fantastisch uitzicht over het Zwin én over de polders. Onderweg zijn er rustplaatsen en uitkijkpunten.Vlonderpad

Via een houten vlonderpad van meer dan 70 meter lang kom je middenin het Zwin te staan. Vanop de zitbanken kan je met al je zintuigen van het Zwin genieten.

Nieuwe broedvogeleilanden

Ook het tweede broedvogeleiland wordt een kraamkliniek van honderden bijzondere vogels zoals visdiefje, kokmeeuw, dwergstern en grote stern. Houd je verrekijker in de aanslag om vanaf het voorjaar 2019 meer babyvogels dan ooit te spotten.

Nieuwe geulen in Willem Leopoldpolder

De Zwingeul is nu een pak breder, dieper en langer. Er zal drie keer meer zeewater het natuurgebied binnenstromen, een garantie voor het voortbestaan van de unieke slikken en schorren!Duin op dijk NL

Tegen de dijk aan de Nederlandse zijde werd een duinlandschap aangelegd met zand van de Internationale dijk. Je kan er vanaf het voorjaar 2019 fietsen langs de struweelaanplant en drinkpoel voor vee (hollestelle).Uitkijkpunt

Vier nieuwe uitkijkpunten bieden vanaf de lente 2019 een weergaloos zicht op het uitgebreide Zwin. Om eindeloos te genieten worden er ook zitbanken voorzien. Het Zwin telt nu in totaal 10 uitkijkpunten.

Zwin Natuur Park

In dit eigentijds bezoekerscentrum met doe-tentoonstelling, het belevingsparcours in het park en het kijkcentrum kom je echt alles te weten over het Zwin. Zet je schrap voor een duizelingwekkende ontdekkingsreis vol verrassingen.

www.zwin.be
Kleyne Vlakte

Deze vlakte bestond tot 1872 uit slikken, schorren en geulen. Door de aanleg van de Internationale Dijk kon de zee dit stuk niet meer overspoelen en werd het weiland. Van 1920 tot 1960 maakte men er een vliegveld van! In 2009-2010 werd de natuur hersteld. Talrijke vogels en zeldzame planten en dieren voelen zich opnieuw thuis in deze vochtige duinpolderbiotoop.Noordelijk begrazingsdok

Een deel van de duinen in het noorden wordt begraasd door geiten en Shetlandpony’s, die zo helpen om de open duinvegetaties te behouden. In het oostelijk deel ligt een struinnatuurzone. Hier mag je spelen, picknicken of luilekkeren, zolang het maar gebeurt met respect voor de natuur.

 
 
x close